Grwpiau Thematig

Mae'r grŵp Llefydd Newid Hinsawdd yn fawr ac yn ymdrin â maes eang iawn o sawl safbwynt. O ganlyniad, mae is-grwpiau amrywiol yn ffurfio ac yn ail-ffurfio dros amser i ymchwilio i themâu neu bynciau o ddiddordeb penodol. Nod rhai o'r grwpiau hyn yw chwilio am gyllid ar gyfer projectau newydd, eraill i gynhyrchu allbynnau academaidd, e.e. papurau, neu ddatblygu deialog rhwng disgyblaethau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â plocc@bangor.ac.uk.

  • Ynys Ynni a Lle
  • Erydu arfordirol, safleoedd gwastraff, plastig a lle
  • Newid yn yr hinsawdd a'r Sector Ariannol
  • Newid lleoedd trwy newid yn yr hinsawdd a newid lleoedd i liniaru newid yn yr hinsawdd
  • Llechi Cymru UNESCO